Växternas vetenskapliga namn ger ofta en idé om växtens egenskaper. Kan du lista ut vilka egenskaper som beskrivs i de här vetenskapliga namnen?

42
deltagare
Made with